Czy nadal będą istnieć krajowe organy nadzorcze?

ransom-recap-440x301Krajowe organy ochrony danych (organy nadzorcze) będą nadal funkcjonować. Ich zadaniem będzie monitorowanie stosowania rozporządzenia GDPR do ochrony podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz ułatwianie swobodnego przepływu takich danych w ramach UE. Muszą one współpracować ze sobą i z Komisją Europejską, aby przyczynić się do spójnego stosowania przepisów rozporządzenia.

Określono rozbudowany zestaw szczególnych uprawnień i zadań organów nadzorczych. Warto wspomnieć o takich działaniach, jak nakazywanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu udzielenia informacji; przeprowadzanie audytów wyjaśniających; uzyskiwanie dostępu do pomieszczeń i danych; wydawanie ostrzeżeń, udzielanie upomnień i nakładanie kar pieniężnych; nakazywanie administratorom i podmiotom przetwarzającym zastosowania się do przepisów rozporządzenia oraz nakazanie ochrony praw osób, których dane dotyczą; wprowadzanie zakazu przetwarzania i transgranicznych przepływów danych poza UE; zatwierdzanie standardowych klauzul umownych i wiążących reguł korporacyjnych.

Korporacje powinny zapoznać się z kompleksową listą uprawnień i zadań organów nadzorczych. Być może powinny rozważyć podjęcie dodatkowych działań w celu osiągnięcia zgodności, polegających na opracowaniu kodeksu postępowania lub poddaniu się certyfikacji, co wymaga zatwierdzenia przez organ nadzorczy.

Zobacz również:

Autor: Michał Jarski, Regional Sales Director CEE, Trend Micro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.