Czym są ataki ukierunkowane?

Dzisiejszym wpisem chciałbym rozpocząć krótki cykl artykułów, których celem jest przybliżenie naszym czytelnikom tematyki związanej z atakami ukierunkowanymi (ang. Targetted attacks). Podobnie jak mój kolega Udo Schneider, preferuję stosowanie tej nazwy zamiast powszechnie forsowanego skrótu APT (ang. Advanced Persistent Threats). Termin przywędrował do nas zza wielkiej wody ze środowiska wojskowego, a tyczył się różnego rodzaju operacji wymierzonych w infrastrukturę militarno-rządową. Jak Udo słusznie zauważył, wśród większości przedsiębiorców powstało przekonanie, że „mnie to nie dotyczy”.

Podczas konferencji RSA w marcu 2012 Robert Mueller, były już dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI) powiedział, że jest absolutnie przekonany, iż istnieją tylko dwie kategorie organizacji – te, które już zostały „zhakowane” i te, które dopiero będą. Dodatkowo nadmienił, że organizacje płynnie przechodzą ze stanu bycia skompromitowanymi do bycia skompromitowanymi ponownie. Należy uświadomić sobie fakt, że jeśli w zasobach IT danej organizacji znajdują się dane mogące stanowić znaczącą wartość dla potencjalnego napastnika, to prędzej czy później nastąpi próba ataku ukierunkowanego. Tylko od świadomości zagrożenia i odpowiednich działań prewencyjnych poczynionych przez organizację będzie zależało, czy taki atak się powiedzie czy też jego przeprowadzenie okaże się nieopłacalne. Jeśli ktoś twierdzi, że daje 100% bezpieczeństwa, to raczej nie należy mu wierzyć. Środki zaradcze, jakie możemy podjąć, jedynie podnoszą próg „kosztowności” przeprowadzenia takiego ataku z perspektywy potencjalnego napastnika.

Czy można opisać typowy atak ukierunkowany? Jest to niezwykle trudne i łatwo pominąć przy takiej próbie generalizacji istotne elementy charakterystyczne tylko dla tego rodzaju ataków . Organizacje i ich zasoby różnią się od siebie zancząco. Innego rodzaju wartości będą też poszukiwali cyberprzestępcy, a innego – cyberszpiedzy. Czasem celem „cybernapadu” na bank może być kradzież poufnych danych, a innym razem cyberkradzież pieniędzy. Postaram się jednak znaleźć wspólny mianownik dla powyższych sytuacji i opisać poszczególne fazy ataków ukierunkowanych.

Obecnie coraz trudniej znaleźć proste luki w systemach IT przedsiębiorstw. Prawie wszędzie zainstalowane są zapory sieciowe na wejściu do organizacji. Dlatego też schemat włamań do systemów teleinformatycznych powielany w filmach i literaturze jest w znaczącej mierze czystą fikcją. Haker, który skanuje sieć i w kilka minut „wchodzi” do organizacji, to rzadki przypadek (chociaż jednak całkowicie realny). Z uwagi na komplikację obecnych systemów IT dotarcie do cennych informacji może zająć napastnikowi dni, a nawet tygodnie. Dlatego też dla potencjalnych napastników przeniknięcie i pozostanie niezauważonym przez jak najdłuższy czas jest krytyczne dla sukcesu całego przedsięwzięcia.

ataki-ukierunkowane-trend-micro

Każdy atak rozpoczyna się od rozpoznania (1) – wiedzą o tym wszyscy, którzy studiowali sztukę wojenną (a ci źli zwykle studiują ją dogłębnie). Rozpoznanie to nie tylko środki techniczne: skanery i inne narzędzia w niezbędniku hakera. Sposobom zdobywania informacji przez potencjalnych napastników poświęcę kolejny wpis, aby uzmysłowić naszym czytelnikom zagrożenia, jakie nieświadomie można samemu stworzyć.

Po rozpoznaniu napastnicy opracowują metodę dostania się do wnętrza systemu teleinformatycznego organizacji, będącej celem ataku (2). W zależności od zebranych danych z pierwszego kroku, atakujący wybierają optymalny sposób infiltracji systemu. Konieczne jest pozostanie w cieniu oraz umożliwienie sobie powrotu do wnętrza organizacji w dowolnym momencie. Związane z tym jest zwykle pozostawienie w systemie IT firmy stosownego malware’u. Różnego rodzaju technikom ataku poświęcę osobny wpis na blogu.

Gdy napastnicy mają już wewnątrz organizacji przyczółek (3), umożliwiający im wejście do środka, mogą realizować ruchy poziome (tzw. lateral movements), które pozwalają na kompromitację kolejnych systemów (4) i znalezienie finalnie zasobów stanowiących tą upragnioną wartość (5) dla napastników. Ruchom poziomym sprzyja obecnie powszechnie przyjęta architektura systemów bezpieczeństwa. W oddzielnym wpisie postaram się wyjaśnić, w jaki sposób wykrywać i ograniczać ruchy poziome.

Finalnym krokiem jest osiągnięcie celu, czyli wyciągnięcie konkretnych danych (6) lub wykonanie konkretnych czynności w skompromitowanym systemie teleinformatycznym organizacji. Pobranie danych wcale nie oznacza, że organizacja uwolniła się od wroga. Może on w każdej chwili wrócić i znów narobić szkód.

Ewolucja zagrożeń typu ransomware i wzrost liczby oszustw BEC w pierwszym półroczu 2016 – raport Trend Micro

a

Analiza najważniejszych incydentów pierwszej połowy 2016 roku była głównym tematem opublikowanego przez Trend Micro raportu dotyczącego bezpieczeństwa pt. „Królestwo ransomware” (ang. The Reign of Ransomware). Tylko od początku stycznia liczba ataków typu ransomware wzrosła o 172%, a straty poniesione przez przedsiębiorstwa na skutek oszustw Business Email Compromise sięgnęły 3 miliardów dolarów. Ponadto eksperci Trend Micro wykryli prawie 500 luk w zabezpieczeniach różnych produktów.
Czytaj dalej

Nie mogło być inaczej! Trend Micro liderem testów NSS Labs!

post 3

Nieprzerwanie od trzech lat Trend Micro Deep Discovery jest uznawane za wiodące rozwiązanie w testach Breach Detection Systems (BDS), utrzymując status „produktu rekomendowanego”. Deep Discovery osiągnęło wykrywalność zagrożeń na poziomie 99,8%, co potwierdziło jego skuteczność – szczególnie w odniesieniu do oprogramowania typu ransomware oraz ataków ukierunkowanych na sieć i punkty końcowe.

Czytaj dalej

Ransomware – groźnego wirusa można skutecznie zablokować

10644557_10152570079227961_214405566495210767_nW ciągu ostatnich kilku miesięcy ransomware stał się jednym z największych i najpopularniejszych zagrożeń cybernetycznych, o którym rozpisują się media na całym świecie. Autorzy skupiają swoją uwagę na takich aspektach jak mechanizm działania wirusa, skuteczność działania cyberprzestępców czy sposoby ochrony danych pozwalające uniknąć konieczności płacenia okupu. Podkreśla się również potrzebę tworzenia kopii zapasowych czy zachowywania podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z internetu. To jednak nie wszystkie aspekty, na które należy zwrócić uwagę, mówiąc o ransomware. Kluczowy jest bowiem fakt, że mamy do dyspozycji skuteczne rozwiązanie, które unieszkodliwia działanie przestępców.

Czytaj dalej

Narzędzia pomocne w walce z atakami ransomware

12096294_10153342779997961_5919442814530334509_nTylko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy Trend Micro zablokowało w systemach swoich klientów ponad 100 milionów ataków ransomware, przy czym 99% przypadków dotyczyło wiadomości e-mail i ruchu internetowego.

Nasza organizacja stara się aktywnie działać na rzecz walki z zagrożeniem ransomware i podejmuje działania mające na celu jak najlepszą ochronę użytkowników. Zdajemy sobie sprawę, że ta szybko rozprzestrzeniająca się forma cyberataku może przynieść duże szkody przedsiębiorstwom niezależnie od ich wielkości i branży, a klientów indywidualnych narazić na duże koszty i stres. Nasze narzędzia do odzyskiwania danych po takich atakach oraz telefoniczne linie dyżurne wykorzystują dogłębną wiedzę Trend Micro na temat zagrożeń – wszystko to w celu zapewnienia klientom ciągłego wsparcia i pomocy w przygotowaniu się do obrony. Jeśli atak już nastąpił, deklarujemy naszą bezpłatną pomoc w odzyskaniu dostępu do plików i kontroli nad swoimi systemami wszystkim ofiarom przestępców – zarówno firmom, organizacjom, jak i użytkownikom indywidualnym.

Czytaj dalej

NextGen Security – nowe wyzwania, nowe zagrożenia

strona tytuł

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania przeprowadzonego na potrzeby raportu ITwiz Cybersecurity 2016.

Najciekawszym, a jednocześnie najbardziej niepokojącym sygnałem płynącym z przeprowadzonej ankiety, jest fakt, że prawie wszyscy respondenci (89%) dostrzegają brak odpowiedniej edukacji wśród użytkowników firmowych rozwiązań IT w skutecznej walce z cyberprzestępcami. Ponad połowa z przebadanych (63%) uważa wręcz, że polskie firmy cierpią na deficyt odpowiednio przeszkolonych specjalistów ds. bezpieczeństwa. Jakie mogą być tego konsekwencje?
Czytaj dalej

Cyberzagrożenia dziś i jutro

12118638_10153344554052961_389855626943842739_nObecnie jedną z najbardziej popularnych metod ataku cybernetycznego jest ta z wykorzystaniem oprogramowania ransomware. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, atak taki polega na zaszyfrowaniu plików ofiary do czasu, aż ta nie zapłaci żądanego okupu.

Przestępcy gwarantują odzyskanie dostępu do danych. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zdanie to brzmi jak oksymoron. Cóż z tego, że zaatakowana firma z powrotem będzie mogła korzystać ze swoich danych, skoro nie może mieć pewności, że za jakiś czas znów nie przyjedzie jej płacić hakerom okupu. I tak jednorazowa „zapłata” staje się regularnym haraczem wypłacanym przestępcom w celu utrzymania ciągłości działania firmy.

Czytaj dalej

Dyrektorzy finansowi są najczęstszym celem ataków BEC

bec_landing_page-300x233Nikogo nie powinno dziwić, że kadra zarządzająca przedsiębiorstw (a w szczególności prezesi i dyrektorzy generalni) oraz inni pracownicy na wysokich stanowiskach mogą mieć do czynienia z sytuacją, w której ktoś się pod nich podszywa w celu popełnienia przestępstwa. Któż bowiem odmówi dyrektorowi generalnemu? Kto nie spełni osobistej prośby prezesa? Minęły czasy, kiedy oszukańcze wiadomości e-mail można było łatwo rozpoznać po rażących błędach gramatycznych lub niewiarygodnych historiach o wygranej na loterii lub wysokich tantiemach. Obecnie oszuści wysyłający fałszywe biznesowe wiadomości e-mail (Business Email Compromise — BEC) wykorzystują szacunek, jakim cieszą się niektóre osoby w firmie, do brania na cel pracowników, którzy odpowiadają za finanse firm. Na celowniku są dyrektorzy finansowi (CFO), ale także księgowi z uprawnieniami do wykonywania przelewów wysokich sum.

Czytaj dalej

Ransomware – jak zabezpieczyć firmę przed utratą cennych danych? Zapraszamy na bezpłatne webinarium!

10382454_10152497446357961_7728602163233249209_nRansomware jest obecnie plagą dla informatyków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów w przedsiębiorstwach. Bagatelizowanie problemu może doprowadzić do sytuacji, w której organizacja będzie musiała wstrzymać działalność na kilka dni, a nawet znacznie dłużej – wszystko to z powodu braku dostępu do krytycznych danych. W konsekwencji może nastąpić przerwa w świadczeniu usług, utrata produktywności oraz utrata reputacji i zysków. Blokowanie ataków typu ransomware na bramie poczty elektronicznej lub internetu czy przeszkolenie pracowników w wykrywaniu podejrzanych wiadomości e-mail nie stanowią dziś wystarczającego zabezpieczenia. Stąd potrzeba stworzenia konkretnego rozwiązania, które będzie zapobiegać utracie danych.

Czytaj dalej